Hakkımızda

1) Üniversitelerin kurumsal kapasitesine bağlı olarak en erken lisans programlarının birinci sınıfını (ikinci yarı yılını) tamamlamış öğrenciler, program açma izni verilen ilgili üniversitelerin eğitim/eğitim bilimleri fakültesi ve eğitim bilimleri bölümünde açılan pedagojik formasyon eğitimi sertifika programına başvurabilirler. Kontenjandan fazla öğrenci başvurusu olması durumunda daha üst sınıflarda olan öğrencilere öncelik verilir.

 
(2) Programa başvuran öğrenciler, program açılan alanlar itibariyle fiziki imkanlar ve insan kaynaklarının kapasitesi, eğitim ve öğretimin niteliği göz önünde bulundurularak kontenjanlar ve üniversite senatolarınca belirlenen kriterler (akademik ortalama, üniversite giriş puanı vb.) çerçevesinde açılan programlara yerleştirilir.
 
(3) Bünyesinde eğitim/eğitim bilimleri fakültesi olmayan ve pedagojik formasyon programı açılmayan üniversitelerin ilgili lisans programlarına devam eden öğrencilerle bu programlardan mezun olanlar, program açılmasına izin verilen ve/veya kurumlararası işbirliği yapılan diğer üniversitelere başvurabilirler.
 
4) Açık öğretim ve uzaktan öğretim yoluyla sunulan lisans programlarına devam eden öğrencilerle bu programların mezunlarından pedagojik formasyon eğitimi programına katılmak isteyenler, kayıtlı oldukları ve mezun oldukları üniversiteye veya program açılan diğer üniversitelere başvurabilirler.
 
5) İlgili lisans programlarından mezun olanlar, bulundukları ve yaşadıkları ilde ya da başka bir ilde pedagojik formasyon eğitimi programı açılmasına izin verilen üniversitelere başvurarak mezunlar için belirlenen kontenjanlar dahilinde programlara yerleştirilirler.
 
6) Öğrencinin devam ettiği ya da mezun olduğu ana dal lisans programı, program açılan alanlar içinde yer almıyorsa ve öğrenci pedagojik formasyon eğitimi sertifika programı açılan bir lisans programında çift ana dal yapıyor ya da yapmışsa, çift ana dal yaptığı alandan programa başvurabilir. Öğrencinin kayıtlı olduğu ana dal lisans programı ile çift ana dal yaptığı lisans programının ikisi de TTKB tarafından hazırlanan çizelgede yer alıyorsa, her iki programdan birini tercih ederek programa başvurabilir.

Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı Zorunlu Dersleri

 

Teorik Dersler

 

Teori

Uygulama

Kredi

Eğitim Bilimine Giriş

2

0

2

Öğretim İlke ve Yöntemleri

2

0

2

Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme

2

0

2

Eğitim Psikolojisi

2

0

2

Sınıf Yönetimi

2

0

2

Seçmeli Ders I

2

0

2

Seçmeli Ders II

2

0

2

Dönem Toplamı

14

0

14

 

Uygulamalı Dersler

 

 

 

 

Özel Öğretim Yöntemleri

2

2

3

Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı

2

2

3

Öğretmenlik Uygulaması

2

6

5

Dönem Toplamı

6

10

11

Genel Toplam

20

14

25

 

 

Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı Seçmeli Dersleri


Seçmeli Ders I Grubu

 T-U-K

Seçmeli Ders II Grubu

 T-U-K

Eğitimde Eylem (Aksiyon) Araştırması

2-0-2

Rehberlik

2-0-2

Eğitimde Program Geliştirme

2-0-2

Eğitimde Teknoloji Kullanımı

2-0-2

Eğitim Tarihi

2-0-2

Eğitim Felsefesi

2-0-2

Eğitim Sosyolojisi

2-0-2

Türk Eğitim Tarihi

2-0-2

Gelişim Psikolojisi

2-0-2

Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi

2-0-2

Öğretmenlik Meslek Etiği

2-0-2

Karakter ve Değerler Eğitimi

2-0-2

Yaşam Boyu Öğrenme

2-0-2

Özel Eğitim

2-0-2

Bireyselleştirilmiş Öğretim

2-0-2

Bilgisayar Destekli Öğretim

2-0-2