Error: [$http:badreq] Http request configuration url must be a string. Received: undefined http://errors.angularjs.org/1.5.3/$http/badreq?p0=undefined $http@https://formasyon.istanbulc.edu.tr/js/vendor-a003fac506.min.js:27094:126 https://formasyon.istanbulc.edu.tr/js/vendor-a003fac506.min.js:27339:23 https://formasyon.istanbulc.edu.tr/js/disabled-app-b74bf00075.min.js:1:26731 processQueue@https://formasyon.istanbulc.edu.tr/js/vendor-a003fac506.min.js:31751:30 https://formasyon.istanbulc.edu.tr/js/vendor-a003fac506.min.js:31767:39 $eval@https://formasyon.istanbulc.edu.tr/js/vendor-a003fac506.min.js:33019:28 $digest@https://formasyon.istanbulc.edu.tr/js/vendor-a003fac506.min.js:32835:36 $apply@https://formasyon.istanbulc.edu.tr/js/vendor-a003fac506.min.js:33127:31 done@https://formasyon.istanbulc.edu.tr/js/vendor-a003fac506.min.js:27448:53 completeRequest@https://formasyon.istanbulc.edu.tr/js/vendor-a003fac506.min.js:27646:15 requestLoaded@https://formasyon.istanbulc.edu.tr/js/vendor-a003fac506.min.js:27587:24 undefined https://formasyon.istanbulc.edu.tr/js/vendor-a003fac506.min.js:29418 Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgilendirme

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgilendirme

Değerli Kursiyerlerimiz,

Pedagojik Formasyon Sertifika Programı Uzaktan Eğitim süresince sizinle paylaşılan tüm dokümanlar ile video, ses ve görüntü kayıtları ile canlı ders kayıtları öğretim elemanlarınız tarafından özenle oluşturulmuştur. Bu dijital verilerin içinde bulunduğumuz olağanüstü süreçte sizlerle paylaşılmış olması nedeniyle herhangi bir cihazla kayıt altına alınmaması, sosyal medya platformlarında paylaşılmaması ve tedavüle sokulmaması gerekir. Bunun aksine davranılması Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) kapsamında öğretim elemanlarımızın kişisel verilerinin amaç dışı kullanımı ve ihlali anlamına gelmektedir.

Söz konusu ihlallerin çok ciddi yaptırımlarının olduğunu/olabileceğini, sizinle paylaşılan bu dokümanlar ile video, ses ve görüntü kayıtlarının öğretim elemanlarımız için KVKK kapsamında kişisel verileri olduğunu hatırlatmak isteriz.

KVKK hak ihlallerinin tespit edilmesi durumunda fakültemizin herhangi hukuki/cezaî bir sorumluluğunun olmadığını, bununla ilgili tüm sorumluluğun KVKK ihlalini yapan kişi/kişilerde bulunacağını, işbu bildirimimizin KVKK’nın 8. ve 10 maddesi kapsamında bilgilendirme niteliğinde olduğunu önemle belirtiriz.

Kursiyerlerimizin bu süreçte kendilerine sunulan tüm dijital materyalleri öğrenme süreçleri için kullanacağına ve başka ortamlarda kullanmayacağına olan güvenimiz tamdır. 

İÜC Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Dekanlığı